Cơ Sở
Thiết kế theo chương trình tiếng anh chuẩn cấp II, giúp các em nắm vững kiến thức hơn
Học viên sẽ được rèn luyện và nâng cao kiến thức tiếng Anh lớp 6 để từ đó phát triển lên những trình độ cao hơn.
26 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được rèn luyện và nâng cao kiến thức tiếng Anh lớp 7 để từ đó phát triển lên những trình độ cao hơn.
3 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được rèn luyện và nâng cao kiến thức tiếng Anh lớp 8 để từ đó phát triển lên những trình độ cao hơn.
5 học viên Học thử ngay
Học viên sẽ được rèn luyện và nâng cao kiến thức tiếng Anh lớp 9 để từ đó phát triển lên những trình độ cao hơn.
10 học viên Học thử ngay