Mục tiêu của chương trình:

 Với các bài học thân thuộc với đời sống hàng ngày, khóa học này sẽ giúp các bạn sẽ học cách nói về hoạt động hàng ngày và sự vật, sự việc xung quanh chúng ta. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kiến thức nền tảng Tiếng Anh trình độ trung cấp về từ vựng, cấu trúc, ngữ pháp và kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ được mở rộng vốn từ về các chủ đề quen thuộc như thời tiết, lễ hội, địa điểm....Kết thúc khóa học, học viên có thể tự tin giao tiếp với vốn từ vựng cơ bản tương đối được tích lũy. Đồng thời học viên có thể nghe hiểu chủ đề cơ bản và viết đoạn văn về nội dung cuộc sống hàng ngày.
Đối tượng học
Đây là khóa học Tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu.
Chương trình liên quan