Mục tiêu của chương trình:

Trong khóa học này các bạn sẽ được học các từ vựng chỉ màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng các đồ vật xung quanh chúng ta. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Những người muốn luyện tập kỹ năng và trau dồi vốn từ vựng của bản thân
Mục tiêu khóa học
Học viên trau dồi vốn từ vựng về màu sắc, hình dáng đồ vật.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho mọi đối tượng.
Chương trình liên quan