Mục tiêu của chương trình:

Khóa học này sẽ trang bị cho các bạn các từ vựng liên quan đến cơ thể con người và cách xử lý các tình huống liên quan đến sức khỏe. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Những người muốn luyện tập kỹ năng và trau dồi vốn từ vựng của bản thân
Mục tiêu khóa học
Học viên trau dồi vốn từ vựng về cơ thể con người và cách xử lý tình huống liên quan đến vấn đề sức khỏe
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho mọi đối tượng.
Chương trình liên quan