Mục tiêu của chương trình:

Khóa học trang bị cho học viên một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất về các kĩ năng cần thiết cũng như những bài tập thực hành để giúp học viên làm bài thi đọc TOEFL đạt kết quả cao. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có trình độ nâng cao và đang muốn nâng cao kỹ năng của mình
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ được học những kiến thức nâng cao hơn so với trình độ trung cấp. Kết thúc khóa học, người học sẽ tự luyện cho bản thân kỹ năng đọc thuần thục để hoàn thành tốt phần thi Đọc trong TOEFL.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho các học viên có kiến thức trung cấp về kỹ năng đọc trong TOEFL, muốn nâng cao thêm.
Chương trình liên quan