Mục tiêu của chương trình:

Khóa học này sẽ giúp cho học viên có cái nhìn toàn diện hơn về môi trường công việc cũng như học được nhiều từ mới và mẫu câu tiếng anh thông dụng dùng trong kinh doanh. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Mục tiêu khóa học
Khóa học này sẽ giúp cho học viên có cái nhìn toàn diện hơn về môi trường công việc cũng như học được nhiều từ mới và mẫu câu tiếng anh thông dụng dùng trong kinh doanh.
Đối tượng học
Chương trình liên quan