Mục tiêu của chương trình:

Với khóa học này, chúng tôi muốn đem lại cho các bạn những kĩ năng cần thiết cũng như những bài tập thực hành với những chủ đề khác nhau để các bạn tự tin hơn trong kì thi nói TOEFL.  

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có vốn từ vựng và ngữ pháp tốt, có kĩ năng nghe, đọc tốt và kĩ năng nói khá tốt; đồng thời biết cách xây dựng bài nói ở mức độ trung bình.
Mục tiêu khóa học
Học viên thông thạo cấu trúc bài thi nói TOEFL, nâng cao kĩ năng đọc, nghe, nói, đặc biệt là kĩ năng tổng hợp, xử lý nội dung trong thời gian ngắn; đồng thời tiếp tục luyện tập kĩ năng sử dụng từ vựng, ngữ pháp cho thuần thục và nắm bắt được các yêu cầu, chiến thuật quan trọng khi làm bài.
Đối tượng học
Đây là khóa học luyện thi TOEFL dành cho người có kiến thức từ vựng, ngữ pháp rất tốt và có kĩ năng nghe, đọc, nói tốt.
Chương trình liên quan