Mục tiêu của chương trình:

Trong khoá học này, chúng ta sẽ tham gia học tiếng Anh bằng các bí kíp kinh doanh cũng như luật thành công từ cựu CEO của Apple - Steven Jobs.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Mục tiêu khóa học
Trong khoá học này, chúng ta sẽ tham gia học tiếng Anh bằng các bí kíp kinh doanh cũng như luật thành công từ cựu CEO của Apple - Steven Jobs.
Đối tượng học
Chương trình liên quan