Mục tiêu của chương trình:

 Khóa học này trang bị cho học viên các kiến thức cần thiết để làm bài đọc Toefl ở trình độ cơ bản.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên mới bắt đầu học hoặc người có trình độ sơ cấp muốn ôn lại kiến thức
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ được tiếp xúc với những kiến thức cơ bản để bắt đầu học kỹ năng Đọc trong bài thi TOEFL. Với cách trình bày khoa học và các bài tập bổ ích, người học sẽ bước đầu nắm được những lý thuyết cần biết để đọc bài với trình độ sơ cấp.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho các học viên muốn bắt đầu học kỹ năng đọc trong TOEFL
Chương trình liên quan