Mục tiêu của chương trình:

 Khóa học này nhằm trang bị cho các bạn các kĩ năng và nhiều bài tập viết thông dụng trong kì thi toefl. Qua đó các bạn sẽ có thể làm quen với nhiều chủ đề khác nhau và cải thiện kĩ năng viết của mình. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên mới bắt đầu học hoặc đã có kỹ năng viết sơ cấp muốn ôn lại kiến thức
Mục tiêu khóa học
Với những kiến thức nhận được từ khóa học, học viên sẽ bước đầu làm quen với các bài thi viết trong TOEFL. Từ đấy có khả năng tự luyện tập kỹ năng để hoàn thành kì thi một cách tốt hơn
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên muốn bắt đầu học kỹ năng viết trong kì thi TOEFL
Chương trình liên quan