Mục tiêu của chương trình:

 Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn các kỹ năng và chiến lược cơ bản nhất để hoàn thành tốt một bài thi nói TOEFL.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có vốn từ vựng và ngữ pháp mức độ trung cấp trở lên; có kĩ năng nghe, đọc mức độ trung cấp trở lên.
Mục tiêu khóa học
Học viên làm quen với kết cấu bài thi nói của TOEFL, nắm được các kĩ năng phát âm chuẩn và kĩ năng nói cơ bản, luyện tập cách lên ý tưởng và xây dựng ý tưởng cho bài nói trong thời gian ngắn, đồng thời rèn luyện kĩ năng nghe, đọc cũng như phát triển kĩ năng sử dụng từ vựng, ngữ pháp.
Đối tượng học
Đây là khóa học luyện thi TOEFL dành cho người có kiến thức từ vựng, ngữ pháp cũng như kĩ năng nghe, đọc khá tốt.
Chương trình liên quan