Mục tiêu của chương trình:

 Với những đề tài cập nhật nhất và phổ biến nhất cùng với chiến lược tỉ mỉ, dễ hiểu, khóa học sẽ trang bị cho các bạn kĩ năng nghe cần thiết để dành điểm cao trong kì thi toefl. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có kĩ năng nghe ở mức trung cấp, vốn từ vựng ở mức căn bản.
Mục tiêu khóa học
Học viên nắm được các điểm cần chú ý khi làm bài nghe TOEFL và thu nạp thêm các kiến thức ngữ pháp, từ vựng cần thiết cho bài nghe của TOEFL. Kết thúc khóa học, học viên bước đầu đã tạo được nền móng để làm bài nghe tốt.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho học viên có vốn cấu trúc và mẫu câu căn bản, kĩ năng nghe trung bình.
Chương trình liên quan