Mục tiêu của chương trình:

Nhằm mục đích củng cố và tiếp tục nâng cao kỹ năng đọc, khóa học sẽ cung cấp cho học viên các bài học phong phú và đa dạng cùng hệ thống bài tập được biên soạn tỉ mỉ.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Học viên có trình độ sơ cấp và vốn từ vựng căn bản
Mục tiêu khóa học
Học viên sẽ được học những kiến thức để trau dồi khả năng đọc dựa trên nền tảng kiến thức sơ cấp đã có. Qua khóa học, trình độ đọc trong bài thi TOEFL của người học sẽ được rèn luyện một cách tốt hơn.
Đối tượng học
Đây là khóa học dành cho các học viên đã có kiến thức sơ cấp về kỹ năng đọc trong TOEFL, muốn trau dồi thêm.
Chương trình liên quan