Mục tiêu của chương trình:

Với những bài học liên quan đến môi trường kinh doanh hàng ngày cùng nhiều chủ đề thú vị, khóa học mang đến cho các bạn những kĩ năng thiết thực nhất trong môi trường kinh doanh.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Mục tiêu khóa học
Với những bài học liên quan đến môi trường kinh doanh hàng ngày cùng nhiều chủ đề thú vị, khóa học mang đến cho các bạn những kĩ năng thiết thực nhất trong môi trường kinh doanh.
Đối tượng học
Chương trình liên quan