Mục tiêu của chương trình:

 Khóa học này tiếp tục mang đến cho các bạn những bài học thú vị liên quan đến môi trường kinh doanh. Qua đó các bạn sẽ trau dồi thêm kiến thức và hiểu biết cho mình. 

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Mục tiêu khóa học
Khóa học này tiếp tục mang đến cho các bạn những bài học thú vị liên quan đến môi trường kinh doanh. Qua đó các bạn sẽ trau dồi thêm kiến thức và hiểu biết cho mình.
Đối tượng học
Chương trình liên quan