Mục tiêu của chương trình:

Khóa học mang đến cho bạn vốn kiến thức trong môi trường kinh doanh qua các bài học với từng chủ đề riêng biệt. Qua đó bạn sẽ có kỹ năng đàm thoại trong kinh doanh với các mẫu câu tiếng anh và vốn từ thông dụng.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Mục tiêu khóa học
Khóa học mang đến cho bạn vốn kiến thức trong môi trường kinh doanh qua các bài học với từng chủ đề riêng biệt. Qua đó bạn sẽ có kỹ năng đàm thoại trong kinh doanh với các mẫu câu tiếng anh và vốn từ thông dụng
Đối tượng học
Chương trình liên quan