Mục tiêu của chương trình:

 Khóa học giúp bạn tiếp tục củng cố và nâng cao những kiến thức  tiếng anh trong môi trường kinh doanh thông qua các bài học với những chủ đề cụ thể . Nội dung sinh động và phong phú qua từng bài học sẽ giúp bạn nâng cao hơn nữa vốn tiếng Anh kinh doanh cho mình.

Giới thiệu chung
Khóa học cung cấp bài học liên quan đển các chủ đề như cách hướng dẫn, các nguyên tắc, trải nghiệm, training công việc mới,...Các chủ đề này đòi hỏi vốn từ vựng và ngữ pháp rộng hơn. Vì vậy khóa học cũng cung cấp đầy đủ nội dung ngữ pháp liên quan như thì tương lai, tiếp diễn,..Mỗi bài học, học viên luyện tập đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
Điều kiện học
Mục tiêu khóa học
Khóa học giúp bạn tiếp tục củng cố và nâng cao những kiến thức  tiếng anh trong môi trường kinh doanh thông qua các bài học với những chủ đề cụ thể . Nội dung sinh động và phong phú qua từng bài học.
Đối tượng học
Chương trình liên quan