Trang chủ Luyện Nghe Tiếng Anh Nghe Hiểu (Anh Mỹ)
Asking directions.
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Xem bản dịch
Amy : Hi Michael.
Amy: Chào Michael.
Michael : Hi Amy. What's up ?
Michael: Chào Amy. Có chuyện gì không ?
Amy : I'm looking for the airport. Can you tell me how to get there ?
Amy: Tôi đang tìm sân bay. Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến được đó không ?
Michael : No, sorry. I don't know.
Michael: Không, xin lỗi. Tôi không biết.
Amy : I think I can take the subway to the airport. Do you know where the subway is ?
Amy: Tôi nghĩ rằng tôi có thể đi tàu điện ngầm đến sân bay. Bạn có biết tàu địa ngầm ở đâu không ?
Michael : Sure, it's over there.
Michael: Có, nó ở đẵng kia.
Amy : Where ? I don't see it.
Amy: Ở đâu? Tôi không nhìn thấy nó.
Michael : Across the street.
Michael: Ở bên kia đường ý.
Amy : Oh, I see it now. Thanks.
Amy: Oh, tôi nhìn thấy nó rồi. Cảm ơn.
Michael : No problem.
Michael: Không vấn đề gì.
Amy : Do you know if there's a restroom around here ?
Amy: Bạn có biết cái nhà vệ sinh nào ở xung quanh đây không?
Michael : Yes, there's one here. It's in the store.
Michael: Có, có 1 cái ở đây. Nó ở trong cửa hàng.
Amy : Thank you.
Amy: Cảm ơn bạn.
Michael : Bye.
Michael: Chào.
Amy : Bye bye.
Amy: Tạm biệt
.
Kiểm tra kết quả