Bài diễn văn của tổng thống Obama chúc mừng lễ Tạ Ơn tới đồng bào Mỹ
5 học viên Học ngay
Diễn văn thắng cử của tổng thống Obama 2012 – Phần 2
3 học viên Học ngay
Diễn văn thắng cử của tổng thống Obama 2012
1 học viên Học ngay
Bài diễn văn bất hủ của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp ở đại học Stanford năm 2005
0 học viên Học ngay
Bài diễn văn bất hủ của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp ở đại học Stanford năm 2005
2 học viên Học ngay
Bài diễn văn bất hủ của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp ở đại học Stanford năm 2005.
1 học viên Học ngay