Theo Chủ Đề
Luyện nghe theo các chủ đề dựa trên các giáo trình học nghe nổi tiếng
Luyện nghe theo các chủ đề dựa trên các giáo trình học nghe nổi tiếng
8 học viên Học ngay
Luyện nghe theo các chủ đề dựa trên các giáo trình học nghe nổi tiếng
3 học viên Học ngay
Luyện nghe theo các chủ đề dựa trên các giáo trình học nghe nổi tiếng
1 học viên Học ngay
Bài này luyện nghe về các hoạt động trong mùa hè.
2 học viên Học ngay
Bài luyện nghe về chủ đề liên qua đến các vấn đề về xã hội.
0 học viên Học ngay
Bài luyện nghe về chủ đề các hoạt động giải trí.
3 học viên Học ngay
Chủ đề tiếp thep trong hệ thống bài nghe là chủ đề về gia đình.
1 học viên Học ngay
Bài luyện nghe tiếp theo giúp các bạn thực hành phần nghe về cách xác định vị trí khi muốn hỏi thăm về địa điểm nào đó.
0 học viên Học ngay
Xem thêm