Câu Đơn Giản
Luyện viết câu đơn giản áp dụng các cấu trúc ngữ pháp, cụm từ thông dụng được hướng dẫn trong bài.
Ở bài này, các bạn sẽ cùng học cách sử dụng và luyện viết câu nói về sở thích với PREFER.
23 học viên Học ngay
Ở đề này, các bạn sẽ học cách sử dụng và phân biệt cách dùng No longer với not...any longer / any more. Sau đó cùng luyện tập.
14 học viên Học ngay
Ở đề này, chúng ta sẽ cùng học cách sử dụng và phân biệt hai cấu trúc Hardly / scarely ....when...và no sooner...than.
12 học viên Học ngay
Ở đề này, các bạn sẽ cùng học và luyện viết câu đơn giản với cấu trúc Had better.
10 học viên Học ngay
Ở đề này chúng ta sẽ học về cấu trúc It was not until..that...:mãi đến khi và cùng luyện tập viết câu với cấu trúc này.
21 học viên Học ngay
Ở đề này chúng ta sẽ học và luyện viết với cấu trúc be used to, get used to.
16 học viên Học ngay
Ở đề này các bạn sẽ học và luyện cách viết câu ở dạng so sánh nhất.
17 học viên Học ngay
Ở đề này các bạn sẽ học và luyện tập cách viết câu ở dạng thức so sánh hơn kém.
6 học viên Học ngay
Xem thêm