Tiếng Anh
Hầu hết học viên trong quá trình học Tiếng Anh gặp khó khăn nhất định trong luyện viết. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, như khác biệt trong sắc thái từ vựng, cấu trúc câu, hạn chế về vốn từ, ngữ pháp,…Khó khăn hơn khi học viên làm bài cũng không có điều kiện nắm được bài viết có nội dung nào cần sửa đổi. Từ đó, tienganh2020.com cùng với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình đã đưa vào Mục kĩ năng Viết để giúp học viên khắc phục những khó khăn này. Cũng như nội dung nghe, bài viết của học viên sẽ được gửi về để giáo viên của Tienganh2020.com chấm và gửi nhận xét sau 48 giờ . Học viên có thể luyện tập từ mức luyện câu đơn giản, tới viết theo tranh, viết đoạn văn, viết thư hay phân tích biểu đồ. Bài học được phân tích chi tiết, được hướng dẫn cách viết và trang bị vốn từ vựng liên quan trực tiếp đến chủ đề bài học . Nhờ đó học viên có thể nhanh chóng nắm bắt cách vận dụng cấu trúc và từ vựng được cung cấp để viết theo đề được đưa ra trong phần luyện tập . Bên cạnh đó, bài học còn cung cấp các lỗi hay mắc phải trong quá trình luyện viết của những người không phải bản xứ, từ đó dần loại bỏ thói quen dịch từng từ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tập thói quen đưa vào cấu trúc và cách viết của người bản xứ.