Trang chủ Luyện Nói Tiếng Anh Miêu Tả Tranh
Picture 123
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Sau khi quan sát bức tranh, bạn hãy miêu tả ngắn gọn về bức tranh đó.
Bấm start_record để thu âm bài nói của bạn. Bấm stop_record để dừng bài thu âm.
Bấm audio và Bấm play để chọn và nghe lại bài thu âm của bạn.
Bạn có thể ghi âm nhiều lần và chọn bản thu âm selected ưng ý nhất để nộp bài.
05
04
03
02
01
Hoàn thành