Trang chủ Luyện Viết Tiếng Anh Luyện Viết Đoạn Văn
Tell me how you keep fit and healthy
paragraph writing
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Tell me how you keep fit and healthy
Gợi ý

Dear Oanh,

I was very happy after receiving your letter. Thanks for your praise. Are you putting on weight? Don’t worry. I will help you not only to lose weight but also to have a fit and healthy body. I think the frist you had better avoid foods high in fats like cookies, fries,...

Bấm start_record để thu âm bài nói của bạn. Bấm stop_record để dừng bài thu âm.
Bấm audio và Bấm play để chọn và nghe lại bài thu âm của bạn.
Bạn có thể ghi âm nhiều lần và chọn bản thu âm selected ưng ý nhất để nộp bài.
05
04
03
02
01
Hoàn thành