Trang chủ Phát âm Tiếng Anh Phụ Âm
Unit 24 : Consonant /r/ (Phụ âm /r/)
Trong bài học này, học viên sẽ được hướng dẫn cách phát âm phụ âm /n/ và thực hành phát âm các từ, câu chứa âm này theo audio và video
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Consonant /r/ Phụ âm /r/
Đặc tính: phụ âm kêu (voiced consonant), âm được tạo ra kết hợp mặt lưỡi và răng, (blade-post-alveolar). Cách phát âm: cong lưỡi lên để tạo nên một khoảng trống ở giữa miệng nhưng lưỡi không chạm tới chân răng trên. Nâng cao vòm ngạc mềm để luồng hơi có thể thoát ra giữa đầu lưỡi và ngạc mà không tạo thành âm xát.
Giả lập nghe nói với người bản ngữ. Bạn hãy xem Video để nghe câu hỏi & bấm vào nút     ghi âm câu trả lời.
Trong phần này, các học viên sẽ được luyện kỹ năng phát âm của mình qua video và thực hành phát âm theo hướng dẫn trong video. Học viên thu âm phần trình bày của mình ở biểu tượng thu âm phía bên phải để được chấm và nhận xét.
Xem bản dịch
This is the consonant sound.
Đây là nguyên âm. You can hear it at the beginning of the word “right” and “wrong”, and in the middle of the word “sorry” and “ arrange”
Bạn có thể nghe thấy nó ở đầu từ “right” và “wrong”, ở giữa từ “sorry” và “ arrange”
Now watch my mouth when I am saying this sound.
Bây giờ hãy quan sát miệng của tôi khi tôi phát âm âm này. My lips come out and I pull my tongue back “r”
Môi của tôi chìa ra ngoài và tôi đẩy lưỡi về phía sau “r”
OK.
Được rồi. Let’s practise.
Hãy luyện tập nhé. Repeat after me
Đọc theo tôi
Right /rait/
Đúng
Wrong /rɔ:ŋ/
Sai
Sorry /'sɔri/
Xin lỗi
Arrange /ə'reinʤ/
Sắp xếp
OK
Tốt
Similar sounds / r / and / l /
Những âm tương tự nhau / r / và / l /
For speakers of some languages, it may be difficult to tell the differences between this sound / r / and another consonant / l /.
Đối với những người và Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ thì việc phân biệt được âm / r / và âm / l / là điều rất khó . Now listen carefully to the following examples and watch the shape of my mouth.
Bây giờ hãy lắng nghe các ví dụ sau và quan sát hình dạng miệng của tôi. For each example, I’ll say the word with the sound / r / first.
Trong mỗi ví dụ, tôi sẽ đọc từ chứa âm / r / trước.
Wrong /rɔ:ŋ/ – long /lɔɳ/
Sai – dài
Royal /ˈrɔɪəl/ – loyal /'lɔiəl/
Thuộc hoàng gia – trung thành
Misread /¸mis´ri:d/ – misled /mis'led/
Đọc sai – làm cho lạc lối
Pirate /´paiərit/ – pilot /´pailət/
Hải tặc – phi công
Pray /´pailət/ – play /plei/
Cầu nguyện – chơi
Now let’s pracise.
Bây giờ hãy luyện tập nhé. Listen carefully and repeat after me
Lắng nghe và nhắc lại theo tôi
Wrong /rɔ:ŋ/ – long /lɔɳ/
Sai – dài
Royal /ˈrɔɪəl/ – loyal /'lɔiəl/
Thuộc hoàng gia – trung thành
Misread /¸mis´ri:d/ – misled /mis'led/
Đọc sai – làm cho lạc lối
Pirate /´paiərit/ – pilot /´pailət/
Hải tặc – phi công
Pray /´pailət/ – play /plei/
Cầu nguyện – chơi
OK
Tốt
red ( n )
red ( n )
/red/: màu đỏ
Her eyes were red from crying.
grass ( n )
grass ( n )
/grɑ:s/: cỏ
The dry grass caught fire.
restaurant ( n )
restaurant ( n )
/´restərɔn/: nhà hàng
We went out to a restaurant to celebrate.
pretty ( adj )
pretty ( adj )
/'priti/: xinh đẹp
She is very pretty
road ( n )
road ( n )
/roʊd/: con đường
The house is on a very busy road.
1. Điền từ vào chỗ trống
Nghe bài hội thoại ở audio phía trên và điền từ thích hợp vào chỗ trống.Lưu ý rằng tất cả các phương án trả lời đều là từ chứa phụ âm /r/

A proud parents

Lara : Are all the .................... grown up now, Ruth?

Ruth : Oh, yes, Lara. Ruby is the .................... one. She’s a librarian in the public library

Lara : Very .................... . And what about Laura?

Ruth : She’s a .................... at the central railway station

Lara : And what about Rose? She was always a very pretty child

Ruth : Rose is a waitress in a .................... in Paris. She’s married to an electrician

Lara : And what about Jerry and Roland?

Ruth : Jerry drives a ..................... He drives everywhere in Europe

Lara : .................... ? Which countries does he drive to?

Ruth : France and Austria and Greece and Russia

Lara : And does Roland .................... a lorry too?

Ruth : Oh, no. Roland is a pilot, Lara

Lara : Really? Which countries does he fly to?

Ruth : Australia and ....................

Kiểm tra kết quả
Bạn có thể nối phiên âm của một từ với cách viết của từ đó không? Trong trò chơi này, có 20 quân bài tương ứng với 10 cặp. Hãy click chuột vào một lá bài và tìm kiếm lá còn lại tương ứng với nó. Mở các cặp theo cùng một dãy để bạn có thể nhìn thấy . Trò chơi kết thúc khi tất cả các quân bài đều được mở ra. Cố gắng nhớ các từ mỗi khi bạn lật lá bài ra vì bạn sẽ cần nó lần sau