Trang chủ Luyện Nghe Tiếng Anh Nghe Hiểu (Anh Mỹ)
Where are you from?
Nhúng nội dung học
Thảo luận
Xem bản dịch
James: Hello.
James: Xin chào.
Lisa : Hi.
. Lisa: Chào.
James : How are you?
James: Bạn thế nào?
Lisa : I'm good. How are you?
Lisa: Tôi tốt. Bạn khỏe không?
James : Good. Do you speak English?
James: Tốt. Bạn có nói tiếng Anh không?
Lisa : A little. Are you American?
Lisa: Một chút. Bạn có phải là người Mĩ không?
James : Yes.
James: Có.
Lisa : Where are you from?
Lisa: Bạn đến từ đâu?
James : I'm from California.
James: Tôi đến từ California.
Lisa : Nice to meet you.
Lisa: Rất vui được gặp bạn.
James : Nice to meet you too.
James: Cũng rất vui được gặp bạn
.
Kiểm tra kết quả