You Will Be My Ain True Love - Alison Krauss
Lời bài hát
Xem bản dịch
You'll walk unscathed through musket fire,
Anh sẽ lành lặn bước qua họng súng hỏa mai
No ploughman's blade will cut thee down,
Không lưỡi dao thợ cày nào sẽ đốn anh ngã
No cutless wound will mark thy face
Không vết cắt nào sẽ khứa lên gương mặt anh
And you will be my ain true love,
Và anh sẽ là tình yêu đích thực Scotland em
And you will be my ain true love
Và anh sẽ là tình yêu đích thực Scotland em
And as you walk through death's dark veil,
Và khi anh bước qua bức màn tối của chết chóc
The cannon's thunder can't prevail,
Tiếng gầm của đại bác không thể thắng thế
And those who hunt thee down will fail,
Và những người săn lùng anh sẽ thất bại
And you will be my ain true love,
Và anh sẽ là tình yêu đích thực Scotland em
And you will be my ain true love.
Và anh sẽ là tình yêu đích thực Scotland em
Asleep inside the cannon's mouth,
Thiếp đi bên trong họng súng đại bác
The captain cries, "Here comes the rout,"
Chỉ huy than, "Thất bại thảm hại đến rồi"
They'll seek to find me north and south,
Người ta sẽ lùng sục em từ Bắc chí Nam
I've gone to find my ain true love.
Em ra đi để tìm người yêu đích thực Scotland
The field is cut and bleeds to red.
Cánh đồng xẻ tan tành và nhuốm màu đỏ tươi
The cannon balls fly round my head,
Những viên đạn đại bác bay quanh đầu em
The infirmary man may count me dead,
Người ở bệnh xá có thể đoán em đã chết
When I've gone to find my ain true love,
Khi em đi tìm người yêu đích thực Scotland
I've gone to find my ain true love
Em ra đi để tìm người yêu đích thực Scotland