PILLOWTALK - Zayn
Lời bài hát
Xem bản dịch
Climb on board
Nhập cuộc cùng anh
We'll go slow and high-tempo
Đôi ta nhanh chậm nhịp nhàng
Light and dark
Hết ngày đến đêm
Hold me hard and mellow...
Xiết anh thật chặt và từ tốn
I'm seeing the pain seeing the pleasure
Anh cảm thấu được cơn đau kèm theo khoái lạc
Nobody but you, 'body but me, 'body but us
Không ai khác ngoài em, ngoài anh, ngoài đôi ta
Bodies together
Hai cơ thể quấn lấy nhau
I'd love to hold you close, tonight and always
Anh muốn ôm em thật chặt, đêm nay và mãi mãi
I'd love to wake up next to you
Anh muốn tỉnh giấc có em bên cạnh
I'd love to hold you close, tonight and always
Anh muốn ôm em thật chặt, đêm nay và mãi mãi
I'd love to wake up next to you...
Anh muốn tỉnh giấc có em bên cạnh
So we'll piss off the neighbours
Vậy ta sẽ khiến hàng xóm phải ghen tị
In the place that feels the tears
Ở nơi một giọt lệ rơi cũng cảm nhận được
The place to lose your fears
Một nơi mà mọi âu lo tan biến
Yeah, reckless behavior
Yeah, nhường chỗ cho những thứ khác
A place that is so pure, so dirty and raw
Một nơi thật thuần khiết nhưng cũng bẩn thỉu
Be in the bed all day, bed all day, bed all day
Ở trên giường cả ngày
Fucking you, and fighting on
Làm xong lại chiến tiếp
It's our paradise and it's our war zone...
Đây là thiên đàng của ta, chiến trường của chúng ta
It's our paradise and it's our war zone...
Đây là thiên đàng của ta, chiến trường của chúng ta
Pillow talk
Tâm tình bên gối
My enemy, my ally
Kẻ thù của anh, đồng minh của anh
Prisoners
Hết kiếp giam cầm
Then we're free, it's a thriller
Lại tự do, li kì kịch tính
I'm seeing the pain, seeing the pleasure
Anh cảm thấu được cơn đau kèm theo khoái lạc
Nobody but you, 'body but me, 'body but us
Không ai khác ngoài em, ngoài anh, ngoài đôi ta
Bodies together
Hai cơ thể quấn lấy nhau
I'd love to hold you close, tonight and always
Anh muốn ôm em thật chặt, đêm nay và mãi mãi
I'd love to wake up next to you...
Anh muốn tỉnh giấc có em bên cạnh
I'd love to hold you close, tonight and always
Anh muốn ôm em thật chặt, đêm nay và mãi mãi
I'd love to wake up next to you...
Anh muốn tỉnh giấc có em bên cạnh
So we'll piss off the neighbours
Vậy ta sẽ khiến hàng xóm phải ghen tị
In the place that feels the tears
Ở nơi một giọt lệ rơi cũng cảm nhận được
The place to lose your fears
Một nơi mà mọi âu lo tan biến
Yeah, reckless behavior
Yeah, nhường chỗ cho những thứ khác
A place that is so pure, so dirty and raw
Một nơi thật thuần khiết nhưng cũng bẩn thỉu
Be in the bed all day, bed all day, bed all day
Ở trên giường cả ngày
Fucking you, and fighting on
Làm xong lại chiến tiếp
It's our paradise and it's our war zone
Đây là thiên đàng của ta, chiến trường của chúng ta
It's our paradise and it's our war zone
Đây là thiên đàng của ta, chiến trường của chúng ta
Paradise, paradise, paradise, paradise
Thiên đàng, thiên đàng, thiên đàng, thiên đàng
War zone, war zone, war zone, war zone
Chiến trường, chiến trường, chiến trường, chiến trường
Paradise, paradise, paradise, paradise
Thiên đàng, thiên đàng, thiên đàng, thiên đàng
War zone, war zone, war zone, war zone
Chiến trường, chiến trường, chiến trường, chiến trường
So we'll piss off the neighbours
Vậy ta sẽ khiến hàng xóm phải ghen tị
In the place that feels the tears
Ở nơi một giọt lệ rơi cũng cảm nhận được
The place to lose your fears
Một nơi mà mọi âu lo tan biến
Yeah, reckless behavior
Yeah, nhường chỗ cho những thứ khác
A place that is so pure, so dirty and raw
Một nơi thật thuần khiết nhưng cũng bẩn thỉu
Be in the bed all day, bed all day, bed all day
Ở trên giường cả ngày
Fucking you, and fighting on
Làm xong lại chiến tiếp
It's our paradise and it's our war zone...
Đây là thiên đàng của ta, chiến trường của chúng ta
It's our paradise and it's our war zone...
Đây là thiên đàng của ta, chiến trường của chúng ta