Can't Feel My Face - The Weeknd
Lời bài hát
Xem bản dịch
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb
Anh biết em là thần chết của anh và đôi ta đều sẽ tê liệt
And she'll always get the best of me, the worst is yet to come
Em luôn lấy đi điều tốt nhất của anh, trong khiđiều tồi tệ nhất còn chưa đến
But at least we'll both be beautiful and stay forever young
Nhưng Ít nhất thì đôi ta sẽ xinh đẹp và trẻ trung mãi mãi
This I know, (yeah) this I know
Anh biết điều này, đúng thế, anh biết
She told me, "Don't worry about it."
Em nói với anh, " Đừng lo lắng về chuyện đó"
She told me, "Don't worry no more."
Em nói với anh, " Đừng lo lắng về nó thêm lần nào nữa"
We both knew we can't go without it
Nhưng chúng ta điều biết mình không thể sống thiếu nó
She told me, "You'll never be alone."
Em nói anh sẽ không còn phải chịu cô đơn
I can't feel my face when I'm with you
Mặt anh như cứng lại mỗi lần anh ở bên em
But I love it, but I love it, oh
Nhưng anh yêu điều đó, yêu rất nhiều
I can't feel my face when I'm with you
Mặt anh như không còn cảm giác khi ở gần em
But I love it, but I love it, oh
Nhưng anh yêu cảm giác đó, thật thích thú
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb
Anh biết em là thần chết của anh và đôi ta đều sẽ tê liệt
And she'll always get the best of me, the worst is yet to come
Em luôn lấy đi điều tốt nhất của anh, trong khi điều tồi tệ nhất còn chưa đến
All the misery was necessary when we're deep in love
Nhưng Ít nhất thì đôi ta sẽ xinh đẹp và trẻ trung mãi mãi
Yes, I know (yes, I know), girl, I know
Anh biết điều này, đúng thế, anh biết
She told me, "Don't worry about it."
Em nói với anh: " Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó"
She told me, "Don't worry no more."
Em nói rằng, " Đừng tốn sức với nó thêm một lần nào nữa"
We both knew we can't go without it
Nhưng chúng ta đều biết mình không thể sống thiếu nó
She told me, "You'll never be alone."
Em nói anh sẽ không bao giờ phải chịu sự cô đơn đâu
I can't feel my face when I'm with you
Mặt anh như cứng lại mỗi lần anh ở bên em
But I love it, but I love it, oh
Nhưng anh yêu điều đó, yêu rất nhiều
I can't feel my face when I'm with you
Mặt anh như không còn cảm giác khi ở gần em
But I love it, but I love it, oh
Nhưng anh yêu cảm giác đó, thật thích thú
I can't feel my face when I'm with you
Anh có cảm giác da mặt tê rân rân khi vui đùa với em
But I love it, but I love it, oh
Anh yêu điều đó, rất nhiều là đằng khác
I can't feel my face when I'm with you
Em khiến mặt anh tê cóng khi ta gần nhau
But I love it, but I love it, oh
Nhưng anh không quan tâm điều đó, vì anh đã yêu em rất nhiều mất rồi
She told me, "Don't worry about it."
Em nói với anh: " Đừng lo lắng về chuyện đó"
She told me, "Don't worry no more."
Em nói rằng, " Đừng tốn sức với nó thêm một lần nào nữa"
We both know we can't go without it
Nhưng chúng ta đều biết mình không thể sống thiếu nó
She told me, "You'll never be alone."
Em nói cứ kệ nó đi, rồi anh sẽ không còn cô đơn nữa
Whoa
I can't feel my face when I'm with you
Mặt anh như cứng lại mỗi lần anh ở bên em
But I love it, but I love it, oh
Nhưng anh yêu điều đó, yêu rất nhiều
I can't feel my face when I'm with you
Mặt anh như không còn cảm giác khi ở gần em
But I love it, but I love it, oh
Nhưng anh yêu cảm giác đó, thật thích thú
I can't feel my face when I'm with you
Mặt anh như đơ lại khi vui đùa với em
But I love it, but I love it, oh
Nhưng anh không quan tâm điều đó, vì anh đã yêu em rất nhiều mất rồi
I can't feel my face when I'm with you
Em khiến mặt anh tê cóng khi ta gần nhau
But I love it, but I love it, oh
Nhưng anh không quan tâm , vì anh đã yêu em say đắm mất rồi