iT's YoU - Zayn
Lời bài hát
Xem bản dịch
She got, she got, she got
Cô ấy có
Her own reason...for talking to me
Lý do của riêng mình...để nói chuyện với tôi
She don't, she don't, she don't...give a fuck
Cô ấy không thèm quan tâm
About what I need
Đến những gì tôi cần
And I can't tell you why
Và anh không thể nói cho em biết tại sao được
Because my brain can't equate it
Vì tâm trí anh không thể chấp nhận được sự thật
Tell me your lies
Hãy cứ tiếp tục nói dối anh đi
Because I just can't face it...
Vì anh vẫn chưa thể chấp nhận được nó
It's you, it's you
Do em, tại em
It's you
Tất cả là tại em
It's you, it's you
Lỗi là do em, do em
It's you
Tất cả là tại em
I won't, I won't, I won't!
Anh sẽ không
Cover the scar
Che dấu đi những nỗi đau này
I'll let it be
Anh sẽ cứ để cho nó như thế
So my silence
Vì vậy sự im lặng của anh
So my silence won't
Vì vậy sự im lặng của anh sẽ không
Be mistaken for believing
Trở thành sai lầm nữa vì đã tin tưởng em
Am I wrong for wanting us to make it?
Liệu anh có sai không khi vẫn còn muốn ta là một đôi?
Tell me your lies
Hãy nói cho anh nghe những lời nói dối
Because I just can't face it
Vì anh vẫn không thể đối mặt được với sự thật
It's you, it's you
Do em, tại em
It's you
Tất cả là tại em
It's you, it's you
Lỗi là do em, do em
It's you
Tất cả là tại em
Could it be that it's a lesson?
Liệu đây có phải là một bài học không?
That I never had to learn
Thứ mà anh chưa từng phải học
I looked at it like a blessing
Anh nhìn nó giống như một điềm lành
And now it's just a curse
Nhưng giờ thì nó lại như một lời nguyền
I don't know why
Anh chả biết tại sao
I don't know why
Anh chả biết tại sao nữa
You, it's you
Là em, do em
It's you, it's you
Lỗi là do em, tại em
It's you
Tất cả là tại em
It's you, it's you
Do em, tại em
It's you
Tất cả là tại em