Do You Know (The Ping Pong Song) - Enrique Iglesias
Lời bài hát
Xem bản dịch
Do you know what it feels like loving someone that’s in a rush to throw you away?
Em có biết cái cảm giác mà khi yêu một người mà người ta chỉ muốn ném mình đi không?
Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed?
Em có biết cái cảm giác là người cuối cùng được biết rằng ổ khóa đã được thay đổi không?
If birds flying south is a sign of changes
Nếu đàn chim bay về phương nam là dấu hiệu của sự chuyển mùa
At least you can predict this every year.
Chí ít thì em cũng có thể biết trước điều đó vào mỗi năm
Love, you never know the minute it ends suddenly
Còn tình yêu em nào đâu có thể biết giây phút nào thì nó đột ngột kết thúc
I can't get it to speak
Anh chẳng thế nào nói trước được điều gì
Maybe finding all the things it took to save us
Có lẽ anh cần tìm ra mọi cách để cữu vãn chuyện tình chúng mình
I could fix the pain that bleeds inside of me
Để anh có thể hàn gắn những vết thương đang rỉ máu trong anh
Look in your eyes to see something about me
Nhìn vào đôi mắt anh có thể được vài điều về anh
I’m standing on the edge and I don’t know what else to give.
Anh đang đứng trên bờ vực sâu và anh không biết phải cho đi điều gì nữa
Do you know what it feels like loving someone that’s in a rush to throw you away?
Em có biết cái cảm giác mà khi yêu một người mà người ta chỉ muốn ném mình đi không?
Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed?
Em có biết cái cảm giác là người cuối cùng được biết rằng ổ khóa đã được thay đổi không?
How can I love you
Làm sao anh có thể yêu em
How can I love you
Làm sao anh có thể yêu em
How can I love you...
Làm sao anh có thể yêu em
If you just don't talk to me, babe.
Nếu em không nói với anh, em yêu à
I flow through my act
Tôi tự cuốn mình vào chính vở kịch của đời mình
The question is she needed
Câu hỏi đó chính là thứ cô ấy cần
And decide all the man I can ever be.
Và để quyết định tôi trở thành người như nào
Looking at the last 3 years like I did,
Nhìn lại ba năm tình yêu mà tôi có
I could never see us ending like this.
Tôi chẳng nào tin nổi chuyện tình mình lại kết thúc như thế
Do you know
Em có biết?
Seeing your face no more on my pillow
Chẳng còn thấy khuôn mặt thân thương năm bên cạnh
Is a scene that's never happened to me.
Đó là cái cảnh mà tôi chẳng bao giờ muốn nó xẩy đến
Do you know
Em có biết?
But after this episode I don't see, you could never tell the next thing life could be
Nhưng sau những chuyện này
Anh không hiểu
Do you know what it feels like loving someone that’s in a rush to throw you away.
Em chẳng bao giờ có thể biết được cuộc đời này sẽ ra sao
Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed.
Em có biết cái cảm giác mà khi yêu một người mà người ta chỉ muốn ném mình đi không?
Do you know what it feels like loving someone that’s in a rush to throw you away.
Em có biết cái cảm giác là người cuối cùng được biết rằng ổ khóa đã được thay đổi không?
Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed.
Em có biết cái cảm giác mà khi yêu một người mà người ta chỉ muốn ném mình đi không?
Do you know,
Em có biết cái cảm giác là người cuối cùng được biết rằng ổ khóa đã được thay đổi không?
Do you know, Do you know....