Disenchanted - My Chemical Romance
Lời bài hát
Xem bản dịch
Well I was there on the day
Ồ , tôi đã ở đây vào cái ngày
They sold the cause for the queen,
Họ bán linh hồn cho quỷ dữ
And when the lights all went out
Và khi mọi ánh đèn đều tắt ngấm
We watched our lives on the screen.
Chúng tôi đã thấy được cuộc đời mình trên màn ảnh
I hate the ending myself,
Tôi ghét cái kết cục của chính mình
But it started with an alright scene.
Nhưng nó đã bắt đầu với một cảnh đẹp
It was the roar of the crowd
Bắt đầu với tiếng hoan hô rầm rộ của đám đông
That gave me heartache to sing.
Đã cho tôi nỗi đau trong tim để mà hát
It was a lie when they smiled
Đó là những nụ cười giả dối
And said, you won't feel a thing
Nó nói rằng , tôi sẽ ko thấy một điều
And as we ran from the cops
Rằng trong khi chúng tôi chạy trốn khỏi bọn cớm
We laughed so hard it would sting
Chúng tôi sẽ ko cười nổi , rất đau ....
Yeah yeah, oh
Nếu tôi đã hoàn toàn sai lầm ( sai lầm , ... )
Sao bạn có thể nghe tôi hàng đêm liền ?
If I'm so wrong (so wrong, so wrong)
Giờ đây , sau khi tôi đi , có vấn đề gì ko ?
How can you listen all night long? (night long, night long)
Bởi vì họ chưa từng biết một thứ mắc dịch
Now will it matter after I'm gone?
Because you never learn a goddamned thing.
Cậu chỉ là một bài ca buồn chả có gì hay ho để mà nói
Về một cuộc đời dài dằng dặc , chờ đợi để vào bệnh viện mà nằm
You're just a sad song with nothing to say
Và nếu cậu nghĩ tôi sai lầm
About a life long wait for a hospital stay
Điều này chẳng có ý nghĩa gì với họ
And if you think that I'm wrong,
This never meant nothing to ya
Tôi sống vội ở trường học
Cố chen lấn và xô đẩy để được sự đồng ý
I spent my high school career
Như vậy mới có thể nhìn thấy tất cả những người anh hùng của mình
Spit on and shoved to agree
Bán một cái xe trên TV
So I could watch all my heroes
Làm lộ rõ ra cái máy chém cũ
Sell a car on tv
Chúng ta sẽ cho họ thấy hết giá trị của chúng ta
Bring out the old guillotine
We'll show 'em what we all mean.
Nếu tôi đã hoàn toàn sai lầm ( sai lầm , ... )
Sao bạn có thể nghe tôi hàng đêm liền ?
Yeah yeah, oh
Giờ đây , sau khi tôi đi , có vấn đề gì ko ?
Bởi vì họ chưa từng biết một thứ mắc dịch
If I'm so wrong (so wrong, so wrong)
How can you listen all night long? (night long, night long)
Cậu chỉ là một bài ca buồn chả có gì hay ho để mà nói
Now will it matter long after I'm gone?
Về một cuộc đời dài dằng dặc , chờ đợi để vào bệnh viện mà nằm
Because you never learn a goddamned thing.
Và nếu cậu nghĩ tôi sai lầm
Điều này chẳng có ý nghĩa gì với họ
You're just a sad song with nothing to say
About a life long wait for a hospital stay
Vậy nên , hãy đi đi , đi xa đi , chạy trốn đi
And if you think that I'm wrong,
Nhưng mà cậu đã chạy đi đâu vậy ? Trốn chui trốn lủi ở đâu vậy ?
This never meant nothing to ya
Hãy đi mà tìm nơi khác đi .
So go, go away, just go, run away.
Cậu chỉ là một bài ca buồn chả có gì hay ho để mà nói
But where did you run to? And where did you hide?
Về một cuộc đời dài dằng dặc , chờ đợi để vào bệnh viện mà nằm
Go find another way, price you pay
Và nếu cậu nghĩ tôi sai lầm
Điều này chẳng có ý nghĩa gì với họ
Woah, Woah, Woah, Woah, Woah, Woah
Cậu chỉ là một bài ca buồn chả có gì hay ho để mà nói
You're just a sad song with nothing to say
Về một cuộc đời dài dằng dặc , chờ đợi để vào bệnh viện mà nằm
About a life long wait for a hospital stay
Và nếu cậu nghĩ tôi sai lầm
And if you think that I'm wrong,
Điều này chẳng có ý nghĩa gì với họ
This never meant nothing to ya, come on
You're just a sad song with nothing to say
About a life long wait for a hospital stay
And if you think that I'm wrong,
This never meant nothing to ya
At all, at all, at all...