Don't Cry Joni - Conway Twitty ft. Joni Lee
Lời bài hát
Xem bản dịch
"Jimmy please say you'll wait for me
“Jimmy ơi! Xin hãy nói rằng anh sẽ chờ em nhé
I'll grow up someday you'll see
Rồi anh sẽ thấy em lớn nhanh nay mai thôi
Saving all my kisses just for you
Em giữ trọn những nụ hôn của mình cho riêng anh
Signed with love forever true"
Đó là minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu”
Joni was the girl who live next door
Joni là một cô bé sống ở nhà bên cạnh
I've known her, I guess ten years or more
Tôi biết cô ấy, tôi đoán là mười tuổi hay hơn
Joni wrote me a note one day
Một ngày nọ Joni viết cho tôi một lá thư
And this is what she had to say
Và đây là điều cô ấy cần thổ lộ
"Jimmy please say you'll wait for me
“Jimmy ơi! Xin hãy nói rằng anh sẽ chờ em nhé
I'll grow up someday you'll see
Rồi anh sẽ thấy em lớn nhanh nay mai thôi
Saving all my kisses just for you
Em giữ trọn những nụ hôn của mình cho riêng anh
Signed with love forever true"
Đó là minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu”
Slowly I read her note once more
Tôi đọc bức thư cô ấy trao thật chậm lần nữa
Then I went over to the house next door
Rồi tôi ngoảnh mặt hướng về ngôi nhà bên
Her teardrops fell like rain that day
Những giọt nước mắt cô ấy tuôn rơi như cơn mưa ngày ấy
When I told Joni what I had to say
Khi tôi nói với Joni điều tôi cần phải nói
"
Joni Joni please don't cry
“Joni! Joni ơi! Xin đừng khóc
You'll forget me by and by
Rồi sớm muộn em sẽ quên anh thôi
You're just fifteen and I'm twenty two
Em hãy còn mười lăm và anh hai mươi hai
And Joni I just can't wait for you"
Và Joni à! Anh không thể chờ em được đâu”
Soon I left our little home town
Rồi tôi sớm rời xa thị trấn nhỏ của chúng tôi
Got me a job and try to settle down
Kiếm một công việc và cố gắng ổn định cuộc sống
But these words kept on in my memory
Nhưng những lời nói ấy vẫn vang vọng trong tâm trí tôi
The words that Joni said to me
Những lời Joni đã nói với tôi
"Jimmy please say you'll wait for me
“Jimmy ơi! Xin hãy nói rằng anh sẽ chờ em nhé
I'll grow up someday you'll see
Rồi anh sẽ thấy em lớn nhanh nay mai thôi
Saving all my kisses just for you
Em giữ trọn những nụ hôn của mình cho riêng anh
Signed with love forever true"
Đó là minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu”
I packed my clothes, and I caught a plane
Tôi thu dọn đồ đạc và bắt một chuyến bay
I had to see Joni, I had to explain
Tôi phải gặp lại Joni, tôi phải giải thích
How my heart was filled with her memory
Rằng con tim tôi đã chìm đắm trong ký ức về cô ấy ra sao
And ask my Joni if she marry me
Và hỏi Joni của tôi liệu có muốn cưới tôi không
I ran on the way to the house next door
Tôi chạy trên con đường đến ngôi nhà bên cạnh
But things weren't like they were before
Nhưng mọi thứ đã không như trước đây nữa
My teardrops fell like rain that day
Những giọt nước mắt tôi tuôn rơi như cơn mưa ngày ấy
When I heard what Joni had to say
Khi tôi nghe điều Joni cần phải nói
"Jimmy Jimmy please don't cry
“Jimmy. Jimmy ơi! Xin đừng khóc
You'll forget me by and by
Rồi sớm muộn anh sẽ quên em thôi
It's been five years since you've been gone
Đã năm năm trôi qua từ khi anh ra đi
Jimmy I married with your best friend John"
Jimmy à! Em đã kết hôn với người bạn thân John của anh rồi”