Timber (feat. Ke$ha) - Pitbull
Lời bài hát
Xem bản dịch
[Hook: Ke$ha]
[Hook]
It’s going down, I’m yelling "Timber"
Lên sàn đê nào, tôi hét "Ngã nè!"
You better move, you better dance
Bạn nhảy nhót gì đi chứ
Let’s make a night you won’t remember
Hãy làm nên một đêm bạn không thể nhớ nổi
I’ll be the one you won’t forget
Nhưng bạn chẳng thể quên được tôi
[Verse 1: Pitbull]
[Verse 1]
The bigger they are, the harder they fall
Càng to lớn quậy càng kinh
This biggity boy’s a diggity dog
Tôi thích kiểu mỗi tay một em
I have ‘em like Miley Cyrus, clothes off
Mấy em phải trông như Miley Cyrus
Twerking in their bras and thongs, timber
Lột đồ, nhảy điệu "twerking" chỉ với đồ lót
Face down, booty up, timber
Cúi đầu xuống, chổng mông lên, ngã nè
That’s the way we like the what, timber
Đúng kiểu tôi thích rồi đấy, ngã nè
I’m slicker than an oil spill
Tôi vẫn còn dễ thương lắm chứ bộ
She say she won’t, but I bet she will, timber
Nàng kêu không thích cơ mà tôi biết nàng luôn sẵn lòng
[Bridge x2: Pitbull]
[Bridge] x2
Swing your partner round and round
Xoay bạn nhảy của bạn đê nào
End of the night, it’s going down
Thâu đêm ta chơi tới bến luôn
One more shot, another round
Thêm chầu rượu nữa, lại nhảy nhót tiếp
End of the night, it’s going down
Thâu đêm ta chơi tới bến luôn
[Hook x2: Ke$ha]
[Hook] x2
It’s going down, I’m yelling "Timber"
Lên sàn đê nào, tôi hét "Ngã nè!"
You better move, you better dance
Bạn nhảy nhót gì đi chứ
Let’s make a night you won’t remember
Hãy làm nên một đêm bạn không thể nhớ nổi
I’ll be the one you won’t forget
Nhưng bạn chẳng thể quên được tôi
[Verse 2: Pitbull]
[Verse 2]
Look up in the sky, it’s a bird, it’s a plane
Nhìn lên trời kìa, là một chú chim hay là máy bay
Nah, it’s just me, ain’t a damn thing changed
Không, vẫn là tôi đó, chẳng gì thay đổi cả
Live in hotels, swing on planes
Khi ở khách sạn, lúc trên máy bay
Blessed to say, money ain’t a thing
Cũng may tiền không phải là vấn đề quá lớn
Club jumping like Lebron, now, Voli
Nhảy nhót trong vũ trường như Lebron, rượu thì Voli
Order me another round, homie
Cho xin thêm chầu rượu nữa đê
We about to climb, wild, ‘cause it’s about to go down
Chúng tôi sẽ tiệc tùng điên cuồng vì mọi thứ sắp bắt đầu rồi
[Bridge x2: Pitbull]
[Bridge] x2
Swing your partner round and round
Xoay bạn nhảy của bạn đê nào
End of the night, it’s going down
Thâu đêm ta chơi tới bến luôn
One more shot, another round
Thêm chầu rượu nữa, lại nhảy nhót tiếp
End of the night, it’s going down
Thâu đêm ta chơi tới bến luôn
[Hook x2: Ke$ha]
[Hook] x2
It’s going down, I’m yelling "Timber"
Lên sàn đê nào, tôi hét "Ngã nè!"
You better move, you better dance
Bạn nhảy nhót gì đi chứ
Let’s make a night you won’t remember
Hãy làm nên một đêm bạn không thể nhớ nổi
I’ll be the one you won’t forget
Nhưng bạn chẳng thể quên được tôi