All Around The World (ft. Ludacris) - Justin Bieber
Lời bài hát
Xem bản dịch
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Này mỹ nhân, em thật xinh
Hey beautiful, you’re beautiful
Em nên biết điều đó
You should know it
(Em thật xinh, em thật xinh
(You’re beautiful, you’re beautiful
Em nên biết điều đó)
You should know it)
Anh nghĩ đã đến lúc, đến lúc thổ lộ với em
I think it’s time, I think it’s time to show you
Em thật xinh, em thật xinh
you’re beautiful, beautiful
Oh o-oh
Oh o-oh
Cưng à, tụi mình có thể hợp cạ đấy
Baby, we can do it
Em ở đâu? Em ở đâu?
where you at? where you at?
Sao em lại bước ngại ngùng thế?
Why you walking so shy?
Ôm anh đi em, ôm anh đi em
Hold me babe, hold me babe.
Em là người duy nhất, và anh thích điều đó
You’re the only one, and I like that
Vậy đó, thế nên DJ chơi nhạc thêm lần nữa đi
Like that, so Dj bring it bring it bring it back
Như thế đó
Like that.
Khắp chốn thế gian
It’s all around the world
Mọi người muốn được yêu, yeah
People want to be loved, yeah
Vì khắp nơi nơi
Cause all around the world,
Họ không khác gì đôi ta
They’re no different than us.
Khắp thế gian này
All around the world
Mọi người muốn được yêu, oh oh oh
People want to be loved, oh oh oh
Vì khắp nơi nơi
Cause all around the world,
Họ không khác gì đôi ta, oh oh oh
They’re no different than us, oh oh oh
Khắp thế gian bao la!
All around the world!
Này cô em hoang dại, em nên biết điều đó
Hey crazy girl, crazy girl you should know it
Em là một cô nàng hoang dại (Anh nghĩ em lo được)
You’re crazy girl, crazy girl (think you control it)
Thắp sáng lên, thắp sáng lên
Light it up, light it up
Như nó phải thế
Like it’s supposed it
Em đấy, cô em hoang dại, ye-yeah
You crazy girl, ye-yeah
Cưng à, tụi mình có thể hợp cạ đấy
Baby, we can do it
Em ở đâu? Em ở đâu?
where you at where you at?
Sao em lại bước ngại ngùng thế?
Why you walking so shy?
Ôm anh đi em, ôm anh đi em
Hold me babe, hold me babe.
Em là người duy nhất, và anh thích điều đó
You’re the only one, and I like that
Vậy đó, thế nên DJ chơi nhạc thêm lần nữa đi
Like that, so Dj bring it bring it bring it back
Như thế đó
Like that.
Khắp chốn thế gian
All around the world
Mọi người muốn được yêu, yeah
People want to be loved, yeah
Vì khắp nơi nơi
Cause all around the world,
Họ không khác gì đôi ta
They’re no different than us.,no!
Khắp thế gian này
All around the world
Mọi người muốn được yêu, oh oh oh
People want to be loved, oh oh oh
Vì khắp nơi nơi
Cause all around the world,
Họ không khác gì đôi ta, oh oh oh
They’re no different than us, oh oh oh
Khắp thế gian bao la!
All around the world!
[Ludacris:]
[Ludacris:]
Một lần nữa,
Once again,
Bộ đôi hầm hố đã trở lại!
Dynamic duos are back!
JB, Luda!!
JB, Luda!!
Anh yêu tất thảy mọi thứ về em
I love everything about you,
Em hoàn hảo một cách không hoàn hảo
You’re imperfectly perfect!
Ai cũng đo từng li từng tý vẻ đẹp của em
Everyone’s itching for beauty
Nhưng bọn họ chỉ cào cào trên bề mặt
But they’re just scratching the surface.
Thời gian đánh mất không bao giờ tìm lại được
Lost time is never found,
DJ có thể làm ơn giữ lại giùm được không
Could the DJ please reverse it
Trong cuộc đời, em trả cho sự thay đổi
In life you pay for change
Ta hãy làm lần thứ hai cho xứng đáng
Let’s make it second worth it!
Điều gì cũng có thể thực hiện được nếu nó đáng
Anything could work if worth it
Em đáng mà, đừng buông xuôi
You deserve it, don’t give in
Vì người ta có thể chiến thắng vài trận
Cause they may win some battles,
Nhưng TÌNH YÊU chiến thắng ở PHÚT CUỐI!
But LOVE wins in the END!
Em... như ánh dương
You… like the sun
Những tinh tú phản chiếu ánh sáng
The stars reflecting light
... quanh em
… around you
Khắp chốn thế gian
All around the world
Mọi người muốn được yêu, yeah
People want to be loved, yeah
Vì khắp nơi nơi
Cause all around the world,
Họ không khác gì đôi ta
They’re no different than us.,no!
Khắp thế gian này
All around the world
Mọi người muốn được yêu, oh oh oh
People want to be loved, oh oh oh
Vì khắp nơi nơi
Cause all around the world,
Họ không khác gì đôi ta, oh oh oh
They’re no different than us, oh oh oh
Khắp thế gian bao la!
All around the world!
(Mọi người muốn được yêu)
(People want to be loved)