That's How You're Going To Look
Xem bản dịch
When I went to get my driver's license renewed, our local motor-vehicle bureau was packed. The line inched along for almost an hour until the man ahead of me finally got his license.
Khi tôi đi thay mới bằng lái xe của tôi thì văn phòng mô tô-xe cộ chật ních. Dòng người đi từng bước trong gần một giờ cho đến khi người đàn ông phía trên tôi cuối cùng lấy bằng của ông ta.
He inspected his photo for a moment and commented to the clerk, "I was standing in line so long, I ended up looking pretty grouchy in this picture."
Ông ta xem xét kỹ tấm hình của mình trong một lúc và nhận xét với viên thư ký:” Tôi đã đứng xếp hàng quá lâu, cuối cùng tôi trông có vẻ khá cáu kỉnh trong tấm hình này.”
The clerk looked at his picture closely, and reassured him, "It's okay. That's how you're going to look when the cops pull you over anyway."
Viên thư ký nhìn kỹ bức tranh và trấn an ông ta :” Không sao đâu. Dù sao đi nữa đó sẽ là dáng vẻ của ông khi cảnh sát dẫn ông đi.”