Tin tức TiengAnh2020, Tin tức nghề nghiệp, Góc chia sẻ, Tin song ngữ