50 Trường đại học nước ngoài tham gia hội chợ giáo dục tại Việt Nam.

Ngày đăng : 22/03/2016 03:09:12

Hội nghị diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 19/3 vào ngày tiếp theo ở Hà Nội.

50 foreign universities to join education fair in Vietnam

The fair will take place in Ho Chi Minh City on March 19 and Hanoi the next day

International universities from the US, Canada, Europe and Asia will meet with Vietnamese students at the EDUEXPO this week to promote education opportunities.

The fair will take place at Ho Chi Minh City’s Rex Hotel on March 19 and at Hanoi’s Melia Hotel on March 20, both from 3 p.m. to 7 p.m. with free entrance, organizers said in a release.

At the fair, students and parents will have the opportunity to meet admission officials and begin the application process for undergraduate, post graduate and doctoral programs.

Julio Ronchetti, president of FPP EDU Media, said that the fair is expected to attract up to 50 university representatives.

“This is an excellent opportunity for Vietnamese students and their families to meet representatives of universities and to ask questions and learn about the offerings of some great universities,” he said.

EDUEXPO features programs to meet different study goals and budget preferences, including universities of the Czech Republic, which offer high-quality degree programs in English at a much more affordable cost.

In addition to connecting representatives of universities and prospective students, the EDUEXPO in Vietnam will feature seminars to help students consider educational and career plans as well as studying management and communications and other relevant issues.

50 Trường đại học nước ngoài tham gia hội chợ giáo dục tại Việt Nam.

Hội nghị diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 19/3 vào ngày tiếp theo ở Hà Nội.

Các trường đại học quốc tế đến từ Úc, Canada, EU và Asian sẽ có cuộc gặp gỡ với những sinh viện Việt Nam tại EDUEXPO vào tuần này để xúc tiến cơ hội giáo dục.

Hội nghị sẽ diễn ra tại khách sạn Rex ở TP.Hồ Chí Minh vào 19 tháng 3 và khách sạn Melia Hà Nội vào 20 tháng 3, đều bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ sáng miễn phí vé vào cổng, những nhà tổ chức đã phát biếu trong một tờ giấy thông báo.

Tại hội nghị, sinh viên và cha mẹ sẽ có cơ hội để gặp những nhà tuyển dụng và bắt đầu quá trình xin việc dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp, sau đại học và tiến sĩ.

Ông Julio Ronchetti, hiệu trưởng đại học FPP EDU Media, chia sẻ rằng hội nghị đã được mong chờ để thu hút lên tới 50 đại diện trường đại học.

"Đây là một cơ hội tuyệt vời dành cho sinh viên Việt Nam và gia đình của họ để gặp gỡ đại diện của các trường đại học và đặt ra những câu hỏi và tìm hiểu về những yêu cầu của một số trường đại học tuyệt lớn" Ông nói.

Chức năng những chương trình triển lãm giáo dục quốc tế EDUEXPO nhằm đáp ứng những nghiên cứu toàn cầu khác nhau và ngân sách ưu đãi, bao gồm những trường đại học của Czech Republic, cung cấp các chương trình có chất lượng cao ở Anh và giá cả phải chăng.

Thêm vào đó nhằm kết nối những đại diện của những trường địa học và những sinh viên tương lai, Triển lãm giáo dục quốc tế EDUEXPO ở Việt Nam sẽ có cuộc hội thảo để giúp sinh viên tự đánh giá giáo dục và những kế hoạch nghề nghiệp như nghiên cứu quản lý và truyền thông và những vấn đề liên quan khác.

Theo Thanhnien News

NVH