Có một thành phố nhỏ đẹp mê hồn ở Hà lan, nơi người ta đi lại trên nước

Ngày đăng : 25/10/2015 04:43:04

There's a magical little town in Holland where the streets are made of water

t's like something out of a storybook
Đẹp tợ trong tranh
 
There are places in this world that are so surreal and beautiful that when you first see photos of them you naturally assume they must be from a movie set. But while the tiny town of Giethoorn in northern Holland may look like it was built for a film based on a children's fairytale, this enchanted neighborhood that's built upon a network of narrow canals is actually completely real.
 
Có những nơi trên đời này huyền ảo đẹp xinh đến nỗi mới thấy hình chụp, mình cứ tưởng cảnh trong phim. Thành phố nhỏ xíu của Giethoorn ở miền bắc Hà lan này tuy trông giống thành phố được xây để quay phim cổ tích dành cho trẻ em, nhưng vùng đất xinh đẹp xây trên hệ thống kênh đào nhỏ hẹp này hoàn toàn có thật.
 
With a population of only 2,600 and very little tourism, Giethoorn is the kind of picturesque, tranquil village most people can only dream of. Even its website says that "the loudest sound you can normally hear is the quacking of a duck or the noise made by other birds​." 

More at: Cồ ViệtVới chỉ 2.600 cư dân và rất ít khách du lịch, Giethoorn là ngôi làng thanh bình, xinh đẹp mà ta chỉ biết mơ ước. Thậm chí trang web của làng cũng viết: "âm thanh lớn nhất bạn thường nghe thấy là tiếng vịt cạp cạp hoặc tiếng các loài chim khác."