Những làn sóng du khách Trung Quốc đến Nha Trang dịp Tết

Ngày đăng : 24/02/2016 06:35:34

Waves of Chinese tourists fill Nha Trang during Tet

Thousands of visitors from foreign countries, especially China, traveled to a coastal resort city in south-central Vietnam for Tet, or the Lunar New Year vacation, according to local officials.

Over 36,000 foreigners, mostly Chinese, came to Nha Trang, the capital city of Khanh Hoa Province, during Tet, which went from Monday to Sunday last week, the provincial Department of Culture, Sports, and Tourism said.

About 25,200 tourists from China spent their holiday in the city from February 8 to February 14, constituting around 70 percent of all foreign visitors and representing a substantial increase against last year’s numbers, the department said on its website.

The number of visitors from other countries including South Korea, Russia and other Western countries was stable, it added.

Da Dia Rapids in Phu Yen Province – a national heritage site in Vietnam

Over 160,000 visitors, including locals and foreigners, traveled to Khanh Hoa during Tet, about 10 percent higher than during the same period last year, resulting in a revenue rise of 14.48 percent to VND303.85 billion (US$13.6 million), according to the department.

Tourists mostly gathered in the province between Wednesday and Saturday, causing many hotels to reach capacity, although unlike last year there was no noticeable hike in prices related to tourism.

From Monday to Friday, the total number of tourists who visited Phu Yen, another south-central province, was 40,500, including 710 foreigners, representing a 35 percent increase on last year, the provincial Department of Culture, Sports, and Tourism said.

Over 18,000 guests visited Da Dia Rapids, a national heritage site in Phu Yen since 1997, which is the biggest number of visitors the attraction has received so far.

Source: Tuoitre News

 

Những làn sóng du khách Trung Quốc đến Nha Trang dịp Tết

Hàng ngàn du khách từ nước ngoài, đặc biệt là du khách người Trung Quốc, đi du lịch đến thành phố Nha Trang trong dịp Tết Nguyên đán, theo các quan chức địa phương.

Hơn 36.000 người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, đã đến Nha Trang, thành phố thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa, trong dịp Tết, kéo dài từ thứ hai đến chủ nhật tuần trước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Khoảng 25.200 khách du lịch từ Trung Quốc đã dành kỳ nghỉ của họ ở thành phố này từ ngày 8 Tháng Hai đến ngày 14 Tháng 2, chiếm khoảng 70% du khách nước ngoài và đại diện cho sự gia tăng đáng kể so với con số vào năm ngoái, bộ cho biết trên trang web của mình.

Số lượng du khách đến từ các nước khác như Hàn Quốc, Nga và các nước phương Tây khác đã ổn định.

Hơn 160.000 khách, trong đó bao gồm du khách nội địa và người nước ngoài, đã đi du lịch đến Khánh Hòa trong dịp Tết, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến sự gia tăng 10% doanh thu lên 14.48% 303.85 tỷ đồng, theo bộ.

Khách du lịch chủ yếu tập trung tại tỉnh này vào khoảng từ thứ Tư và thứ Bảy, khiến nhiều khách sạn đạt công suất, mặc dù không giống như năm ngoái không tăng đáng kể trong giá liên quan đến du lịch.

Từ thứ hai đến thứ sáu, tổng số khách du lịch đến thăm Phú Yên, một tỉnh nam trung bộ, là 40.500, trong đó có 710 người nước ngoài, đại diện cho sự gia tăng 35% so với năm ngoái, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Hơn 18.000 khách thăm Gành Đá Đĩa, một di sản quốc gia tại Phú Yên từ năm 1997 con số du khách lớn nhất được ghi nhận cho đến nay.